Home

Ton van Dril is bedrijfsjournalist, eindredacteur, trainer, docent en communicatieadviseur.

Mensen staan centraal. Dat is het uitgangspunt in al mijn werk. Of het nu gaat om geïnterviewden of lezers. Het doel is dat zij zich geraakt, geïnspireerd of betrokken voelen. Deze visie gaat op voor human interest artikelen in bedrijfs- of personeelsbladen, maar ook voor product- of procesbeschrijvingen. Aantrekkelijk schrijven is hierbij een gegeven. Dat doe ik voor u, maar ik kan u ook helpen dat zelf te doen.

Comments are closed.